Harry Potter och Det fordomda barnet, del ett och tva (Repetitionsversionen)

Product Number: EB00734295
Released: Aug 24, 2018
Business Term: 52 Circ / 730 Day
ISBN: #9781781105511
Publisher: Pottermore
Please log in to view pricing

Description

Boken baseras pA en ny originalberAttelse av J.K. Rowling, Jack Thorne och John Tiffany, och en ny pjAs av Jack Thorne. Harry Potter och Det fOrdOmda barnet Ar den Attonde berAttelsen i Harry Potter-serien, och den fOrsta officiella Harry Potter-berAttelsen som sAtts upp pA en teater. PjAsen hade vArldspremiAr i Londons West End den 30 juli 2016. Det har alltid varit svArt att vara Harry Potter, och det Ar inte mycket enklare nu nAr han Ar en Overarbetad anstAlld pA Trolldomsministeriet, make och pappa till tre skolbarn. Medan Harry brottas med ett fOrflutet som stAndigt gOr sig pAmint, mAste hans son Albus slAss mot ett arv han aldrig velat ta del av. Det fOrflutna och nutiden smAlter samman pA ett olycksbAdande sAtt och bAde far och son blir medvetna om den obekvAma sanningen: Ibland kommer mOrkret frAn platser man inte vAntat sig.

x-large
Original Publish Date: Oct 13, 2016

Sign up for our email newsletter