Urantia Raamat

Ilmutus Jumala, Universumi, Jeesuse ja meie endi saladustest
Product Number: EB00652066
Released: Mar 11, 2016
Business Term: Purchase
ISBN: #9781883395469
Publisher: Urantia Foundation
Please log in to view pricing

Description

Urantia Sihtasutuse poolt 1955 esmakordselt avaldatud Urantia raamatu on autorite sOnul kirjutanud taevased olendid ilmutusena meie planeedile Urantiale. Urantia raamatu tekstid tutvustavad meile inimkonna pAritolu, ajalugu ja saatust ning annavad juhiseid suheteks Jumal-Isaga. Need esitavad ainulaadse ja muljetavaldava pildi Jeesuse elust ja Opetustest. Need avavad inimesele uusi vaateid ajast ja igavikust ning pakuvad uusi Uksikasju meie tOusujoones kulgevast avastusretkest sObralikus ja hoolikalt juhitud universumis. Urantia raamat Uhendab teaduse, filosoofia ja religiooni kergestimOistetavaks ja sisutihedaks tervikuks. Selle raamatu lugejad ja uurijad usuvad, et Urantia raamat suudab mArkimisvAArselt toetada inimeste religioosset ja filosoofilist mOtlemist kogu maailmas. Urantia raamat ei ole religioon per se. See tugineb mineviku ja tAnapaeva religioossele pArandile, julgustades isiklikku elavat religioosset usku. Lugejad kogu maailmast on meile rAAkinud, et Urantia raamatu lugemine on neid sUgavalt mOjutanud ja sageli ka nende elu muutnud. See on innustanud neid jOudma uuele vaimse arengu tasemele ja aidanud paremini mOista inimelu vAArtust. Me innustame ka sind seda lugema ja avastama enda jaoks selle Ulendavat sOnumit.

x-large
Author(s): Various
Genre: Religion
Original Publish Date: Aug 30, 2013

Sign up for our email newsletter