Az Urantia konyv

Magyarazatok az Istennel, a vilagegyetemmel, a Jezussal es az emberrel kapcsolatos rejtelmekre
Product Number: EB00652067
Released: Mar 11, 2016
Business Term: Purchase
ISBN: #9781883395476
Publisher: Urantia Foundation
Please log in to view pricing

Description

Az Urantia AlapItvAny Altal eloszOr 1955-ben kiadott Urantia kOnyv szerzoi AllItAsuk szerint mennyei lEnyek, akik a kOnyvben foglaltakat mint kinyilatkoztatAst mutattAk be a bolygOnknak, vagyis az UrantiAnak. Az Urantia kOnyvben olvashatO IrAsok az emberisEg megjelenEsEvel, tOrtEnelmEvel Es sorsAnak beteljesUlEsEvel, valamint az Atya Istenhez fuzodo viszonyunkkal kapcsolatosan adnak tAjEkoztatAst. PAratlan Es lenyugOzo kEpet tArnak elEnk JEzus EletErol Es az o tanItAsairOl. Az ido Es az OrOkkEvalOsAg Uj tAvlatait nyitjAk meg az emberi szellem elott, Es eddig ismeretlen rEszletekkel szolgAlnak a barAtsAgos Es gondosan igazgatott vilAgegyetemben megElendo felemelkedoi pAlyAnkrOl. Az Urantia kOnyv vilAgos Es tOmOr egysEgbe rendezi a tudomAnyos, a bOlcseleti Es a vallAsi ismereteket. A kOnyvet olvasOk Es tanulmAnyozOk szerint az Urantia kOnyv kEpes jelentos mErtEkben hozzAjArulni az emberek vallAsi Es bOlcseleti gondolkodAsAnak fejlodEsEhez vilAgszerte. Az Urantia kOnyv OnmagAtOl nem ,vallAs". A kOnyv a mUlt Es a jelen vallAsi OrOksEgEre EpIt, s ezzel bAtorItja a szemElyes, Elo vallAsos hit erosOdEsEt. A vilAg szAmos helyErol kaptunk olyan olvasOi visszajelzEseket, hogy az Urantia kOnyv mElyen megErintette oket Es gyakran szAmoltak be arrOl is, hogy megvAltoztatta az EletUket; a szellemben valO gyarapodAs Uj szintjeinek elErEsEre OsztOnzOtt, Es az emberi Elet ErtEkEnek teljesebb elismerEsEt vAltotta ki bennUk. LAtogatOnkat is a kOnyv elolvasAsAra bIztatjuk, remElve, hogy rAlel benne a kinyilatkoztatOk magasztos UzenetEre.

x-large
Author(s): Various
Genre: Religion
Original Publish Date: Aug 30, 2013

Sign up for our email newsletter