Urantiaboken

Uppenbarar mysterierna med Gud, universum, Jesus och oss sjalva
Product Number: EB00652068
Released: Mar 11, 2016
Business Term: Purchase
ISBN: #9781883395483
Publisher: Urantia Foundation
Please log in to view pricing

Description

Urantia-boken, som fOrsta gAngen utkom Ar 1955, uppges ha presenterats av himmelska varelser som en uppenbarelse till vAr planet Urantia. Texterna i Urantia-boken instruerar oss om mAnsklighetens begynnelse, historia och bestAmmelse samt om vAr relation till Gud vAr Fader. Texterna presenterar en enastaende och Overtygande portrAttering av Jesu liv och fOrkunnelse. De Oppnar nya vyer om tid och evighet fOr den mAnskliga sjAlen och erbjuder nya detaljer om vArt uppAtgaende Aventyr i ett vAnligt och med omssorg administrerat universum. Urantia-boken erbjuder en klar och koncis sammanfattning av vetenskap, filosofi och religion. De som lAser och studerar Urantia-boken tror att den kan utgOra ett vAsentligt bidrag till det religiOsa och filosofiska tAnkandet hos mAnniskor i hela vArlden. Urantia-boken Ar inte en "religion" som sAdan. Den bygger pA det religiOsa arvet frAn forna och nyare tider och sporrar lAsaren till en personlig, levande religiOs tro. LAsare vArlden Over har berAttat oss att studiet av Urantia-boken har pAverkat dem pA ett avgOrande sAtt och ofta fOrAndrat deras liv. Den har inspirerat dem att nA fram till nya nivaer av andlig tillvAxt och Okat deras kAnsla fOr det mAnskliga livets vArde. Vi uppmuntrar dig att lAsa den hAr boken och sjAlv upptAcka dess fOrAdlande budskap.

x-large
Author(s): Various
Genre: Religion
Original Publish Date: Aug 30, 2013

Sign up for our email newsletter